10 Logische afspraken

 

Ons leasecontract bestaat niet uit een dik pakket ‘kleine lettertjes’. Wij geloven in eenvoud en maken daarom slechts 10 logische afspraken met je:

 

1. Het leasetarief blijft gelijk zolang je de auto gebruikt
Wij betalen de kosten voor aanschaf, afschrijving, rente, verzekering, reparaties, onderhoud, bandenvervanging, wegenbelasting, vervangend vervoer bij schade en internationale pechhulp. Je betaalt daarvoor een vast leasetarief, dat gelijk blijft zolang het contract duurt. Alleen eventuele belastingverhogingen berekenen we door.

 

2. Je betaalt voor de kilometers die je rijdt
Het basistarief is inclusief 12.000 kilometer per jaar. Rij je meer, dan betaal je een vaste prijs per extra kilometer. Een keer per kwartaal rekenen we meer of minder gereden kilometers af en passen we de voorschotnota aan, onder de 12.000 km per jaar wordt niet afgerekend. Uiteindelijk betaal je dus nooit meer dan je hebt verreden.

 

3. Bij schade betaal je maximaal het eigen risico
Per schade die we niet kunnen verhalen op de tegenpartij betaal je maximaal één eigen risico. Is het schadebedrag lager dan het eigen risico bedrag, dan betaal je minder. De verzekeringspremie blijft, net als de rest van het leasetarief, tijdens het contract hetzelfde. Raakt de auto total loss, dan kunnen we een andere auto voor je inzetten.

 

4. Alle kosten zijn vooraf bekend
Mocht er onverhoopt iets aan de hand zijn, bijvoorbeeld verlies van kentekenpapieren of schade bij inlevering, dan weet je van tevoren precies waar je aan toe bent. Alle mogelijke kosten staan in onze overeenkomst.

 

5. Je betaalt ons op tijd
Je machtigt ons om de leaseprijs rond de 25e van de maand automatisch van jouw bankrekening af te schrijven. Je betaalt daarmee de opvolgende maand. Dus (bijvoorbeeld) op 25 maart betaal je de leaseprijs voor de maand april. Je zorgt ervoor dat er op de 25e van de maand voldoende saldo op je rekening staat. Lukt de incasso niet? Dan kunnen wij je kosten in rekening brengen die wij moeten maken voor het incasseren.

 

6. Je levert de auto op tijd weer in
Loopt je contract af, dan hoor je ruim op tijd van ons waar en wanneer de auto moet worden ingeleverd. Lever je de auto te laat in, dan brengen we je daarvoor vaste kosten in rekening. Lever je de auto eerder in dan afgesproken, dan betaal je eenmalig een vaste afkoopsom. Hou je je aantoonbaar niet aan de 10 afspraken, dan mogen wij de auto eerder innemen en de afkoopsom in rekening brengen.

 

7. Je gaat fatsoenlijk met onze auto om
Je zorgt als een goed huisvader voor onze auto. Je houdt zich dus aan de verkeersregels en gebruikt de auto voor normale doeleinden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat je niet deelneemt aan snelheidswedstrijden, geen pizza’s bezorgt of rijlessen geeft met onze auto.

 

8. Stickers blijven intact
Onze sponsor verdient een nette sticker. Meld stickerbeschadigingen op tijd en plak er geen stickers bij.

 

9. Je bent verantwoordelijk voor wat er met de auto gebeurt
Als je de auto least voor iemand anders, dan zorg je ervoor dat de berijder ook al deze afspraken nakomt.

 

10. De auto kan onderpand zijn voor een financiering
De leaseauto kan eigendom zijn van een Financiële Instelling. In geval van beëindiging van de leaseovereenkomst tussen Financiële Instelling en leasemaatschappij  zal deze leaseovereenkomst van rechtswege zijn beëindigd en kan de klant worden verzocht om de leaseauto in te leveren. De klant is verplicht om de leaseauto op eerste verzoek aan de Financiële Instelling af te geven. Uiteraard spreken we met je af dat, indien deze situatie zich voordoet, je alleen kosten betaalt voor de periode waarin je de auto ter beschikking had, dus niet meer voor de periode na inlevering. Er gelden in dit geval geen kosten voor het eerder inleveren van de auto.